Angleščina - hitra dejstva

Ste vedeli, da je angleščina samo eden izmed najbolj popularnih jezikov na svetu? Kot materni jezik (s stališča števila naravnih govorcev) ni največji jezik, vendar pa je na zahodu najbolj razširjen tuj jezik, zato jo mnogi razglašajo za svetovni jezik (lingua franca). Vsekakor je zato angleščina jezik, ki se ga je vredno naučiti in si olajšati sporazumevanje z velikim delom sveta.

Jezik postane mednaroden in globalen zaradi ekonomske in vojaške moči naroda, ki ga govori. Angleščina torej ni postala globalni jezik zaradi kakšnih svojih posebnih strukturnih lastnosti ali pa zato, ker bi imela tako obsežno besedje ali ker bi v njej pisali klasiki (evropska klasična jezika sta bila latinščina in grščina). Angleščina si je s pomočjo širnega britanskega imperija zagotovila dober izhodiščni geografski položaj, vendar je status globalnega jezika dosegla šele v kombinaciji z gospodarsko prevlado ZDA od leta 1950 dalje.

Za brezplačne vaje iz angleškega jezika kliknite spodnjo sličico!
Dodatne vsebine

Zanimivosti

  • angleščina je najpogosteje uporabljani jezik Evropske unije;
  • okrog 360 milijonov ljudi govori angleščino kot prvi jezik, 400 milijonov kot drugi jezik, okrog 700 milijonov pa kot tuji jezik;
  • angleščina ni uradni jezik niti ZDA niti Avstralije;
  • Oxfordov slovar vsebuje kar 500.000 angleških besed.
Ustvaril Mozello - najlažji način, da ustvarite spletno stran

 .