Splošna prijavnica

S to prijavnico se prijavite na katerikoli program, delavnico, jezikovni tečaj, izlet, strokovno ekskurzijo ipd., ki ga organizira društvo Emperus. Istočasno tudi potrdite, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja društva, ki določajo tudi plačevanje in izpis iz programa ali tečaja.

Pri mladoletnih osebah navedite kontaktne  podatke starša oz. zakonitega skrbnika.

Plačilo programov

  • Na uvodnem srečanju tečajnik izpolni prijavnico z navodili za plačilo vpisnine oz. posamezne dejavnosti, ki mora biti poravnana do naslednjega srečanja, sicer se tečaj ne izvede.
  • Razliko poravnate po prejetem računu, rok plačila je 8 dni.
  • Pri klasičnih 30-urnih tečajih je možno plačilo na 3 obroke, pri čemer mora biti prvi obrok poravnan do prvega naslednjega srečanja, sicer se tečaj ne izvede. Ostala obroka se poravnata sproti.

Podatki za plačilo

  • Izobraževalno društvo Emperus, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje
  • IBAN: SI56 6100 0001 6031 731, odprt pri Delavski hranilnici
  • SWIFT: HDELSI22Davčna številka: 30764068

Izobraževalno društvo Emperus zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke skrbno hranil in uporabljal samo z namenom izvajanja lastnih dejavnosti, uveljavljanja zakonitih interesov ter obveščanja o občasnih dogodkih. Izobraževalno društvo Emperus podatkov brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo predalo tretjim osebam, razen če je taka obveznost zakonsko opredeljena,  ravno tako pa teh podatkov ne bo predalo, prodalo ali zamenjalo z nobeno tretjo osebo.

Ostala določila v zvezi z varovanjem podatkov so na voljo tukaj.

 .